Kapcsolódás...

W1siziisijiwmtyvmdqvmjavmtmvntavndqvnjk5l0zvdg9fzmluywxfr3jhznrvbl8ymdawedqymf9wef80my5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmdb4mju0iyjdxq

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

HOZZÁJÁRULÁS

Elfogadom, hogy a személyes adataim rögzítésre kerülhetnek a Grafton Recruitment Személyzeti Tanácsadó Kft. („Vállalat”) (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-469247) adatbázisában, továbbá azt, hogy a Vállalat és annak leányvállalatai (együttesen: „Vállalatok”) feldolgozhatják ezeket az adatokat a toborzási szolgáltatások biztosításához a Vállalatok alapító okiratában leírtak szerint, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a személyes adatok védelméről szóló 2011-es évi CXII. törvénynek megfelelően. Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimat önként teszem közzé, és mindenkor jogosult vagyok ezen adatok elérésére és helyesbítésére. Elfogadom továbbá, hogy a Vállalatok feldolgozhatják a személyes adataimat marketinges és statisztikai célokból.
Elolvastam és elfogadom a használatra vonatkozó Feltételeket és kikötéseket és az Adatvédelmi szabályzatot, és beleegyezem abba, hogy információkat kapjak a Vállalatoktól.

 1. A Vállalatok elkötelezettségüknek tartják az Ön személyes adatainak teljes körű védelmét, és a legjobb képességeik szerint biztosítani fogják, hogy a jelöltektől begyűjtött személyes adatok feldolgozása szakszerűen és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011-es évi CXII. törvénynek megfelelően történjen. Ennek teljesítéséhez a Vállalatok az Adatvédelmi szabályzatot követik a jelen szakaszban leírtak szerint.
 2. A Feltételek és kikötések részét képező Adatvédelmi szabályzat szolgál alapul az Ön által megadott személyes adatok feldolgozásához és karbantartásához. Azáltal, hogy elküldik az adataikat a Vállalatnak, a jelöltek hozzájárulnak a személyes adataik ilyen módon és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történő feldolgozásához.
 3. A személyes adatok gyűjtése azzal a céllal történik, hogy a jelöltek és az ügyfelek számára hatékony toborzási folyamatot lehessen biztosítani. Az adatok segítségével értékelhetők az Ön képességei, tapasztalatai, szakképzettségei, valamint az alkalmassága az Önt esetlegesen érdeklő aktuális és jövőbeli állásokra.
 4. A Vállalat feldolgozhatja és felhasználhatja a személyes adatait arra, hogy kapcsolatba lépjen Önnel telefonon, e-mailben vagy más kommunikációs módszer használatával, és tájékoztassa Önt az alkalmas munkalehetőségekről, vagy más marketinginformációt közöljön Önnel. Ha nem szeretne közvetlen marketinginformációt kapni, tájékoztassa erről a Vállalatot az info@grafton.hu címre küldött e-mailben.
 5. Ha egy jelölt sikeresen elhelyezkedett egy ügyfélnél a Vállalat vagy a Vállalatok közvetítésével, akkor a jelölt elfogadja, hogy az ügyfél a Vállalat vagy a Vállalatok rendelkezésére bocsáthatja a jelölt javadalmazásával kapcsolatos adatokat a nyújtott szolgáltatás díjának kiszámításához.
 6. A jelöltek személyes adatai megoszthatók a más jogrendszerek hatálya alá eső, Európai Unión belüli és kívüli Vállalatok alkalmazottaival és/vagy ügyfeleivel. A Vállalatnak minden helyzetben biztosítania kell a jelölt személyes adatainak teljes védelmét a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.
 7. Egy üzlet vagy eszközök megvásárlásakor vagy eladásakor a Vállalat átadhatja az Ön személyes adatait olyan harmadik feleknek, akik az adott üzletek vagy eszközök lehetséges vevői vagy eladói. Ha a Vállalatot vagy annak eszközeit harmadik félnek adják el, a személyes adatokat is átadják a tranzakció részeként. A Vállalat azonban a legjobb képességei szerint biztosítani fogja az adatvédelem folytonosságának fenntartását az Ön személyes adataira vonatkozóan.
 8. Ha a Vállalat számára a hatóságok előírják bármely jogrendszerben, és ha ez az előírás megfelel a jogszabályoknak vagy az egyéb szabályozásoknak, akkor a Vállalat felfedheti a személyes adatokat ezeknek a hatóságoknak.
 9. A jelölt: 
  Köteles tájékoztatni a Vállalatot a személyes adataiban bekövetkezett változásokról. 
  Jogosult arra, hogy bármikor értesítést kapjon a személyes adatainak állapotáról vagy tartalmáról. 
  ​Jogosult arra, hogy bármikor kérje a Vállalattól a személyes adatainak teljes törlését.
 10. A jelöltnek az info@grafton.hu címre küldött e-mailben kell felvennie a kapcsolatot a Vállalattal ahhoz, hogy frissítést kapjon vagy kérje a személyes adatainak törlését.
 11. A Vállalat kapcsolatba léphet a jelöltekkel, és kérheti a személyes adataik frissítését.
 12. A személyes adatok tárolása biztonságos kiszolgálókon történik, amelyek a Vállalat tulajdonában vannak vagy szerződött külső internetszolgáltatóhoz tartoznak.
 13. Eladás, egyesülés vagy felszámolás esetén a Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy az információt, beleértve a személyes adatokat, átadja harmadik félnek, feltéve hogy a harmadik fél vállalja az Adatvédelmi szabályzat betartását teljes mértékben, és biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályi követelményeknek megfelelően történik.
 14. Jelen Adatvédelmi szabályzat meghatározott időközönként frissülhet.