Amit a gyermek születése esetén tudni érdemes

Bizonyára minden családban nagy változást hoz egy gyermek születése. A teljesség igénye nélkül az alábbi rövid, alapvető információkat tartalmazó tájékoztatást szeretnénk a munkavállalók figyelmébe ajánlani az igényelhető ellátásokkal kapcsolatban.

A szülési szabadság

2012-ben 168 nap, azaz 24 hét szülési szabadság jár. A szülési szabadság időtartamára terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) igényelhető. A női munkavállalók akkor jogosultak a terhességi-gyermekágyi segélyre, ha a biztosítás tartama alatt szül, és a szülést megelőző 2 évben legalább 365 napon át biztosított volt. 

A szülési szabadság kezdete és a terhességi-gyermekágyi segély igénylése

  • Mikor kezdődik a szülési szabadság?
    A szülési szabadság legkorábban a szülés várható időpontja előtt 28 nappal kezdődhet, de legkésőbb a szülés napjával.
  • Hogyan igényelhetjük a terhességi-gyermekágyi segélyt?
    A munkáltatótól – mint társadalombiztosítási kifizetőhelytől – kérheti az igényléshez szükséges nyomtatványt. A nyomtatványhoz csatolni kell a kórházi igazolást, a gyermek TAJ-kártyájának, lakcímkártyájának másolatát, illetve a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát.
  • A terhességi-gyermekágyi segélyt a munkáltató – mint társadalombiztosítási kifizetőhely – folyósítja. A gyermek születését követően igényelhető családi pótlék, és az egyszeri anyasági támogatás iránti kérelmét a Magyar Álllamkincstárhoz nyújthatja be.

A terhességi-gyermekágyi segély összege

Alapvetően a jogosultságot megelőző évben szerzett jövedelem, ha abban az évben legalább 180 biztosításban töltött nappal rendelkezik. Abban az esetben ha ezzel nem rendelkezik, akkor a jogosultságot közvetlenül megelőző 180 jövedelemmel ellátott nap alapján kell az ellátás napi alapját megállapítani. Ha egyik feltétel sem teljesül, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese lesz az alap. Az így megállapított napi alap 70%-a kerül kifizetésre.

A szülési szabadság lejártával…

A szülési szabadság kimerítése után lehetőség van gyermekgondozási díj (GYED) igénylésére. Ezen ellátás maximum a gyermek kétéves koráig illeti meg a szülőt.  A szülők eldönthetik, hogy melyikőjük szeretné ezt az ellátást igénybe venni. Kérelmével a munkáltatóhoz- mint társadalombiztosítái kifizetőhelyhez – kell fordulni. A gyermekgondozási díj összegét a táppénz-szabályok alapján kell megállapítani, azonban havi összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének 70%-át (2012-ben bruttó 130.200,- Ft).

Abban az esetben, ha a munkavállaló nem jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre és/vagy gyermekgondozási díjra, a gyermek születésétől gyermekgondozási segélyt vehet igénybe. 

Gyermekgondozási segély (GYES) vehető igénybe a gyermekgondozási díj lejártát követően is a gyermek 3 éves koráig. Ezt a családtámogatási ellátást a Magyar Államkincstártól lehet megigényelni. Havi összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegével egyezik meg. (2012-ben bruttó 28.500,- Ft.)

A gyermek otthoni gondozása miatt a munkáltatótól fizetés nélküli szabadságot kell kérni.

Ha a munkavállaló visszajönne dolgozni

A terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), illetve a gyermekgondozási díj (GYED) mellett keresőtevékenység nem folytatható!

Ha a munkavállaló a gyermek 3 éves kora előtt szeretne visszajönni dolgozni, akkor két lehetőség közül választhat:

  • Abban az esetben, ha teljes munkaidőben szeretne a munkáltatója rendelkezésére állni, akkor a munkábaállás napjátólegyik fentebb említett ellátás sem folyósítható a számára.
  • Abban az esetben, ha csupán részmunkaidőben szeretne a munkáltatója rendelkezésére állni, akkor a napi legfeljebb 6 órás munkavégzés mellett gyermekgondozási segély folyósítható. Ennek további feltétele, hogy a gyermek az egy éves kort betöltse. 

Az apákat megillető munkaidő-kedvezmény

Gyermek születése estén az apát 5 munkanap munkaidő-kedvezmyén illeti meg, melyet a születéstől számított második hónap végéig vehet igénybe az erre rendszeresített munkáltatói formanyomtatvány kitöltésével és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatának leadásával.