Felhasználási feltételek

1. Bevezetés

1.1. A jelen Általános kereskedelmi feltételek (a „Használati feltételek”) a Grafton Recruitment Személyzeti Tanácsadó Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 12., nyilvántartási száma: [*]; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-469247) (a „Vállalat”) és a Vállalat www.grafton.hu webhely használatának feltételei címen elérhető webhelyét (a Webhely”) használó egyéb személyek (a „Jelöltek” vagy „Jelölt”) kapcsolatát szabályozza.

1.2. A jelen Használati feltétek alkalmazásában Jelölt alatt a jelen Használati feltételeket használó természetes vagy jogi személyt értünk, függetlenül attól, hogy regisztrálva van-e a Webhelyre. A jelen Használati feltétek alkalmazásában a Webhely használata elsősorban a következőket jelenti: információk beszúrása a Webhelyre, információk keresése a Webhelyen, információk feldolgozás a Webhelyen, valamint a Webhely webböngészőben történő megnyitása bármely elektronikus eszköz használatával.

1.3. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy bármikor frissítse, módosítsa vagy teljes új verzióra cserélje le a jelen Használati feltételeket. A Webhely használatával a Jelölt elfogadja a Használati feltételek módosításait.

2. A felhasználónév és a jelszó biztonsága és használata

2.1. A Jelölt tudomásul veszi, hogy a Webhely teljes körű használatához regisztrációra van szükség. Regisztráció hiányában a Jelölt elfogadja, hogy a Webhely korlátozott verzióját használhatja csak.

2.2. A Webhelyen való regisztráció során a Jelöltnek meg kell adnia személyazonosító és kapcsolattartási adatait, azaz keresztnév, a vezetéknevét, e-mail-címét, telefonszámát és a postai címét. A Jelöltnek emellett a későbbi bejelentkezéshez használatos felhasználónevet és jelszót is meg kell adnia („Bejelentkezési adatok”).

2.3. A regisztrációs folyamat elvégzése után a Vállalat teljes hozzáférést biztosít a Webhelyhez, és létrehoz egy felhasználói profilt („Profil”) a Jelölt számára. A profil lehetővé teszi a Jelölt számára, hogy személyre szabott megjelenítést hozzon létre a Webhelyen a potenciális alkalmazottak számára.

2.4. A Webhelyen történő regisztráció során a jelölt további opcionális információkat is hozzáadhat a profiljához (önéletrajz, szakmai tapasztalat, nyelvismeret, egyéb készségek stb.). A kötelező és opcionális információk megadásával a Jelölt hozzájárul ahhoz, hogy ezek az adatok megjelenjenek a Webhelyen, és az adatok helyességéért és pontosságáért a Jelölt tartozik felelősséggel. A Jelölt bármikor törölheti ezeket az adatokat a Profiljából, illetve az adatok változása esetén a Jelöltet megilleti a helyesbítés joga.

2.5. A bejelentkezési adatok biztonságáért és védelméért teljes mértékben a Jelölt tartozik felelősséggel. A Jelölt felelős többek között azért, hogy a bejelentkezéshez használt jelszót ne ossza meg harmadik felekkel, illetve a jelszó megfelelő védelmet biztosítson a fiók feltörése ellen.
Ha a Jelölt bejelentkezési adatai illetéktelen kezekbe kerülnek, a Vállalat nem vállal felelősséget a Jelölt profiljával való visszaélésekért. A Jelölt tudomásul veszi, hogy a Vállalat soha nem kéri a webhely felhasználóit bejelentkezési adataik megadására.

2.6. Ha a jelölt úgy gondolja, hogy bejelentkezési adatai illetéktelen kezekbe kerültek vagy visszaéltek azokkal, azonnal módosítania kell a Webhelyen használt bejelentkezési adatait. Ha ez bármilyen okból nem lehetséges, a Jelöltnek azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a Vállalattal.

3. A Webhely használatára vonatkozó szabályok

3.1. A Vállalat által működtetett Webhely célja, hogy munkaviszony létesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítson a Jelöltek számára (toborzáson, ügynökségeken, tehetséggondozáson stb. keresztül). A jelölt semmilyen egyéb célra nem használhatja a Webhelyet.

3.2. A Jelölt nem tehet közzé és nem tölthet fel a Webhelyre olyan információkat, anyagokat és dokumentumokat, amelyek

            3.2.1. valótlanok, pontatlanok vagy más módon félrevezetőek;

3.2.2. harmadik fél szerzői jogait, illetve szellemi vagy ipari tulajdonjogait sértik;

3.2.3. sértő, fenyegető vagy obszcén jellegűek, vagy a Vállalat vagy egyéb harmadik fél által egyéb módon nem megfelelőként értelmezhetőek;

3.2.4. a Büntető Törvénykönyről szóló 2012. évi C. törvény 226-227. §-ai szerint rágalmazásként vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:45 § -a szerint becsületsértésként értelmezhetők, természetes személyek személyiségi jogait vagy jogi személyek jó hírnevét sértik, vagy magyar vagy külföldi általánosan kötelező szabályozásokat sértenek;

3.2.5. erőszakra vagy egyéb bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére buzdítanak, vagy az életet, az egészséget, a tulajdont vagy a természetes jogokat fenyegető helyzetet eredményezhetnek;

3.2.6. vírusokkal, rosszindulatú programokkal, kéretlen gyártói szoftverekkel vagy olyan szoftverekkel fertőzik meg a Webhelyet, amelyek csökkentik a Webhely hatékonyságát, módosítják annak tartalmát vagy lehetővé teszik a Webhelyen tárolt adatok jogosulatlan lekérését; vagy

3.2.7 Webhelyen történő közzétételéhez vagy a Webhelyre való feltöltéséhez harmadik felek hozzájárulására van szükség, és az érintett harmadik felek nem adták ehhez hozzájárulásukat.

3.2. Ha a Vállalat úgy véli, hogy a Jelölt profilján közzétett bármely adat, anyag vagy dokumentum sérti a jelen cikkely 3.2. pontjában felsorolt szabályokat, vagy egyéb módon ellenkezik a jelen Használati feltételekkel, a Vállalat a Jelölt előzetes értesítése nélkül eltávolíthatja a Webhelyről az érintett adatokat, anyagokat vagy dokumentumokat, vagy törölheti a Jelölt profilját annak érdekében, hogy az a továbbiakban ne használhassa a Webhelyet.

3.3. A Jelölt tudomásul veszi, hogy a jelen Használati feltételek vagy bármely általánosan kötelező szabályozás megszegése esetén a Vállalat a jelen Használati feltételeket vagy bármely általánosan kötelező szabályozást megszegő személy azonosítása érdekében teljes mértékben együttműködik a bűnügyi eljárásban résztvevő szervekkel és minden egyéb közjogi szervvel.

4. Szellemi tulajdonjogok

4.1. Eltérő rendelkezések hiányában a Webhelyen közzétett tartalmakkal kapcsolatos szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok a Vállalatot, vagy azokat a személyeket illetik meg, akik a Vállalatot felhatalmazták ezen tartalmak használatára.

4.2. A Webhelyen közzétett tartalmak személyes célokra történő letöltése és másolása kifejezetten tilos, leszámítva azt az esetet, ha az adott tartalmat kifejezetten az Ön személyes céljaira történő felhasználásra szánták, vagy ha a tartalom letöltése nincs kifejezetten engedélyezve. Ha egy adott tartalom Webhelyről történő letöltése engedélyezve van, a Jelöltnek a szerzői jogokkal és az egyéb szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos minden szabályozást be kell tartania.

4.3. Kifejezetten tilos a Webhely szoftverének, forráskódjának és a Webhely egyéb adatainak módosítása, visszafejtése vagy egyéb módon történő manipulálása. A Webhelyről automatizált eszközökkel nem gyűjthetők adatok.

5. A Webhely tartalmának elérhetősége és annak változásai

5.1. A Vállalat minden tőle telhetőt megtesz a Webhely teljes és zavartalan működésének fenntartásáért. Karbantartás, tartalommódosítás és technikai problémák miatt azonban időnként előfordulhatnak fennakadások. A Vállalat nem vállal kötelezettséget a Webhelyhez való zavartalan hozzáférés biztosítására.

5.2. A Webhelyet és annak funkcióit a Vállalat bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti. A Vállalat bármikor előzetes értesítés nélkül kibővítheti, korlátozhatja vagy egyéb módon módosíthatja a Webhelyen közzétett információkat.

6. Más webhelyekre mutató hivatkozások

6.1. Az elérhető szolgáltatások körének bővítése érdekében a Webhely külső webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Vállalat nem vállal felelősséget a Webhelyen felsorol külső webhelyek tartalmáért. A Jelöltek ezeket a webhelyeket saját felelősségükre használják.

6.2. Ha a jelölt egy külső webhelyre mutató hivatkozást szeretne közzétenni, előzetes értesítést kell erről küldenie a Vállalatnak az info@grafton.hu címre pontosan olyan megfogalmazásban, ahogyan azt a Webhelyen meg szeretné jeleníteni. A Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja az ilyen hivatkozások közzétételét, illetve hogy a korábbi hozzájárulás visszavonásával eltávolítsa az ilyen hivatkozásokat a Webhelyről.

6.3. A Webhelyre látogató felhasználók igényeinek pontosabb megértése, valamint a hatékonyabb toborzási szolgáltatások elősegítése érdekében a Vállalat összesített statisztikai és egyéb kapcsolódó adatokat gyűjtet a látogatókról, és ezeket az adatokat megoszthatja bizonyos harmadik felekkel is. Az adatgyűjtéshez a Vállalat a Jelölt által megadott információkat is felhasználhatja, azonban mivel az adatok feldolgozása név nélkül történik, ezek a harmadik felek az adatok alapján nem állapíthatják meg a Jelölt személyazonosságát, és egyéb módon sem azonosíthatják a Jelöltet.

7. Személyes adatok

A természetes személyek személyes adatainak kezelését mindig a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak megfelelően végezzük.

8. Cookie-k

A Webhelyen cookie-kat használunk. A cookie egy egyszerű (általában néhány kilobájtos) szöveges fájl, amelyet a Webhely küld a Jelölt webböngészőjének, amikor a Jelölt a Webhelyre látogat. A cookie-k lehetővé teszik, hogy a Webhely olyan információkat rögzítsen a Webhely használatával kapcsolatban, mint a nyelvi és egyéb személyes beállítások. A cookie-k fontos szerepet töltenek be. Cookie-k nélkül az internetezés sokkal bonyolultabb lenne. A cookie-k használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Cookie-kkal kapcsolatos irányelvet.

9. Megszűnés

A Vállalat kompenzáció és indoklás nélkül megtagadhatja a Jelölttől a Webhelyhez való hozzáférést, és bármikor törölheti a Jelölt regisztrációját. A Jelölt nem rendelkezik törvényes jogokkal a Webhely használatát illetően.

10. Záró rendelkezések

10.1. Ha a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az adott rendelkezés érvénytelensége vagy érvényteleníthetetlensége semmilyen módon nem befolyásolja a többi rendelkezését érvényességét és érvényesíthetőségét, és minden egyéb rendelkezés korlátozás nélkül érvényben marad.

10.2. A jelen Használati feltételek Magyarország törvényei szabályozzák. A jelen Használati feltételek alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat az illetékes magyarországi bíróságokon kell rendezni.