Adatkezelési tájékoztató

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Miért ismertetjük a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat?

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat azért írtuk össze, hogy bemutassuk, mit teszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait biztonságban és titoktartás mellett kezeljük. A dokumentum célja tájékoztatást adni az általunk gyűjtött személyes adatokról, valamint arról, hogy miért gyűjtjük, hogyan használjuk fel, milyen forrásokból szerezzük be, milyen célból gyűjtjük és kinek adhatjuk át a személyes adatokat, valamint hogy hol találhat további tudnivalókat arról, hogy mely személyes adatait dolgozzuk fel, és hogyan gondoskodunk ezek biztonságáról.

Minden olyan kapcsolatot, amelyet munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások vonatkozásában cégünkkel alakít ki, az általános feltételek szabályoznak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem ért egyet a személyes adatai kezelésével vagy az adatvédelmi irányelvvel, akkor nem tudja igénybe venni szolgáltatásainkat.

Ha már korábban igénybe vette szolgáltatásainkat, akkor valószínűleg tudja, hogy munkaerő-közvetítési szolgáltatásokat nyújtunk személyesen vagy weboldalunkon keresztül (https://www.grafton.hu/), illetve más módokon is (köztük partnereink weboldalai vagy közösségi oldalak segítségével). Ez a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató minden olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet ezeken a felületeken, illetve ezekhez a felületekhez kapcsolódó eszközökön keresztül gyűjtünk.

A Grafton az Ön személyes adatainak adatkezelőjeként

A 1053 Budapest, Károlyi utca 12. székhelyű, a Budapesti Cégbíróságon Cg.01-09-469247 cégjegyzékszámon nyilvántartott Grafton Recruitment Személyzeti Tanácsadó Kft. az Ön személyes adatainak adatkezelője. Annak a ténye, hogy cégünk az Ön személyes adatainak adatkezelője, azt jelenti, hogy betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket, és személyes adatait szigorúan a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljük, valamint a személyes adatok kezelésének meghatározott célja és módja van, továbbá gondoskodunk személyes adatai biztonságáról is. Személyes adatait a legmodernebb technológia segítségével biztosítjuk, és rendszeresen felülvizsgáljuk és módosítjuk a személyes adatok biztonságát garantáló folyamatainkat.

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Amikor állást keres, egy hirdetésre válaszol, saját profilt hoz létre weboldalunkon, önéletrajzát beküldi, vagy más módon lép kapcsolatba velünk álláslehetőséggel kapcsolatos tájékoztatásért (elektronikusan, munkaerő-toborzó űrlapon vagy telefonon stb.), Ön személyes adatokat juttat el hozzánk, melyeket az álláskeresés teljes időtartama alatt, illetve a szolgáltatásnyújtás során cégünk feldolgoz. Szolgáltatásaink kivétel nélkül az álláskeresési, munkaerő-toborzási és személyes fejlődési folyamathoz kapcsolódnak.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A személyes adatok alábbi kategóriáiba eső személyes adatokat kezelhetjük. Ez nem jelenti azt, hogy az alább felsorolt személyes adatokat minden pályázó esetén kezeljük. Nem tudjuk például teljes körűen kilistázni azokat a személyes adatokat, amelyeket a pályázók önéletrajzok és azokhoz kapcsolódó dokumentumok formájában juttatnak el hozzánk. Az alábbiakban csak példákat sorolunk fel – nem kimerítő jelleggel.

 • Vezetéknév, utónév
 • Titulus, iskolai végzettség
 • Állandó lakcím, kapcsolattartási cím
 • Állampolgárság
 • Születés helye és ideje
 • Anyanyelv
 • Telefonszám, e-mail-cím
 • Bérigény/fizetés
 • Gépjármű-vezetői engedély
 • Az önéletrajzban, profilban vagy saját weboldalon, illetve a csatolmányokban vagy megkeresésekben felsorolt adatok
 • Munkatapasztalat/korábbi vagy jelenlegi munkavégzéssel kapcsolatos információk
 • Munkaügyi hivatalnál való bejegyzésre vonatkozó információk
 • Fénykép (ha az önéletrajzához csatolja)
 • A közösségi oldalakon létesített profiljaira mutató hivatkozás és azok tartalma
 • Munkavégzés kezdetével, bérezéssel és munkaviszony megszűnésével kapcsolatos információk
 • Nyelvtudás, különleges ismeretek és szakmai képesítések
 • Személyiségjegyek értékelése

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Csak jogos indokkal dolgozzuk fel a személyes adatait. Ahol erről külön tájékoztatást nem adunk, ott az állásokra pályázók személyes adatait csak a kifejezett engedélyükkel, illetve a velünk kötött szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük. Ha megőrizzük személyes adatait, például jogvita miatt, akkor az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítése érdekében történik. A jelentkezők személyes adatait jogos érdekeink érvényesítése érdekében továbbítjuk azon szerződéses partnereinknek, akik segítik új pályázók toborzását.

Milyen célokból kezeljük az Ön adatait?

A személyes adatok kezelése elősegíti cégünk munkaerő-közvetítő tevékenységének ellátását és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásainak nyújtását, mely egyebek mellett kiterjed az Ön pályázatára történő válaszadásra és az Ön és a potenciális munkaadók közötti kapcsolattartásra a munkaerő-felvételi folyamat során. Személyes adatok kezelését végezzük továbbá marketing- és statisztikai célokból is.

A begyűjtött személyes adatok segítségével a munkaerő-felvételi folyamatot még hatékonyabbá tehetjük a pályázók és ügyfelek számára – az Ön felkészültségének, tapasztalatának, képzettségének és aktuális vagy jövőbeli, az Ön érdeklődésének megfelelő állásokra való alkalmasságának felmérése révén. Az értékelés során különös tekintettel azt vizsgáljuk, hogy Ön alkalmas-e a megpályázott állás betöltésére, valamint hogy a végzettsége, tapasztalata és nyelvtudása megfelel-e a hirdetésben támasztott követelményeknek, továbbá hogy a bérezés megfelel-e az Ön igényének.

A weboldalon csatolmányokat küldhet az egy adott pozícióra benyújtott pályázatához. Ezeket a csatolmányokat önkéntes alapon küldheti be, és az ezekben található személyes adatokat csak pályázóként az adott pozícióra való alkalmassága megállapítása érdekében dolgozzuk fel.

A weboldalunkon létrehozott profiljával pályázatát a közösségi oldalakon meglévő fiókjaival is összekapcsolhatja (pl. LinkedIn, Facebook). Ha hivatkozást ad meg valamely közösségi oldalon lévő fiókjához, akkor nemcsak a hivatkozást, hanem a fiókon elérhető adatokat is feldolgozhatjuk – mindezt azonban csak munkaerő-közvetítői tevékenységünk körében végezzük.

Honnan jutunk hozzá az Ön személyes adataihoz?

A cégünk által kezelt személyes adatok többségét közvetlenül Ön juttatja el hozzánk. Előfordul, hogy személyes adatait harmadik felektől – pl. álláskereső portálokról vagy korábbi munkaadóitól – szerezzük be, ha ezekhez Ön elérhetőségi adatokat adott meg.

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Csak addig folytatjuk a személyes adatok kezelését, amíg az az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges. Amennyiben Ön nem törli a profilját és nem szünteti meg a cégünkkel a szerződéses jogviszonyt, akkor a személyes adatainak kezelését 5 évig végezzük. Ha úgy ítéljük meg, hogy az Ön adataira az adatkezelés céljából már nincs szükség, akkor ezeket töröljük.

Kihez továbbítjuk a személyes adatait?

Tekintettel arra, hogy a személyes adatait kifejezetten a munkaerő-közvetítői tevékenységünk ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásaink nyújtása körében dolgozzuk fel, az adatokat olyan munkaadókhoz továbbítjuk, akik munkavállalókat keresnek az üres pozícióik betöltése érdekében. A jelen tájékoztató szerint kezelt személyes adatokat elérhetővé tehetjük meg illetékes állami hatóságok, intézmények vagy más szervezetek számára, amennyiben ezt jogszabályi előírás követeli meg. A személyes adatait a munkaerő-toborzási folyamat során cégünket támogató külső szolgáltatókhoz továbbíthatjuk, amennyiben a személyes adatokat a jogi vagy szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítése, jogos érdekeink védelme céljából, illetve az Ön hozzájárulásával szükséges kezelni.

Milyen jogai vannak?

Önnek joga van tájékoztatást kérni az Önről tárolt személyes adatokról, valamint hozzáférni azokhoz. Önnek joga van továbbá a személyes adatok javítását vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását kérni. Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelésével szemben, valamint kérheti adatai áthelyezését. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy a törlésre, korlátozásra, tiltakozásra vagy áthelyezésre vonatkozó kérelmének nem minden esetben vagyunk köteles megfelelni. A fenti jogokból eredő jogi kötelezettségeinket és a fenti jogok alóli mentességeinket minden eset kapcsán megvizsgáljuk.

Önnek joga van továbbá keresettel, panasszal vagy egyéb megkereséssel fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszáma: +36 (1) 391-1400 (ügyfélszolgálat); e-mail-címe: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdései vannak, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz: 
Palásti György  
dpo.hu@grafton.hu

Marketingcélú megkeresések

Személyes adatait felhasználhatjuk egyebek mellett arra is, hogy munkaerő-közvetítő szolgáltatásainkkal kapcsolatos, marketingcélú üzeneteket küldjünk Önnek (elektronikusan és SMS-ben). Az adatait ilyen megkeresésekhez is felhasználjuk, hacsak Ön (címzett) ezt meg nem tiltotta nekünk.

Ön bármikor megtilthatja, hogy marketingcélú üzenetekkel keressük Önt. Erre e-mailen (info@grafton.hu), a profilján, illetve a marketingcélú üzenetben elhelyezett hivatkozáson keresztül vagy a jelen, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatban feltüntetett elérhetőségekre küldött üzenettel van lehetősége. Ugyanezt megteheti a Grafton weboldalán elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével is.

Nem minden általunk küldött üzenet számít marketingcélú üzenetnek. Az Ön elérhetőségi adatai segítségével keressük fel Önt akkor, amikor például az általános feltételekben vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatban végrehajtott módosításról értesítjük Önt.