Our newest Salary Guide about Information Technology is available, wherefrom you can get insights about the current labor market conditions of the sector.

We’ve mapped the Hungarian IT/Telco market and analyzed the most important aspects we believe can support you as an employer to cope with the recent challenges of the industry.

The topics of our survey that meant to help you make the right recruitment decisions:

 • Academic potential - number of students & graduates in IT in Hungary
 • Market trends - industries, professional areas & technologies
 • Salary ranges for over 60 roles in the IT/Telco sector by seniority
 • Preferences of professionals during the pandemic era
 • IT market outlook and recruitment in practice
 • Recruitment agency cooperation guidelines

Our report contains useful information for:

 • IT sector operations and HR managers
 • IT team and business unit managers
 • New investors or entities willing to expand

IMPORTANT: our survey is free of charge, but dedicated only for corporate entities and their representatives. If you want to recieve our publication, please use valid, corporate email address.

Please fill the form below to get your copy:

Adatvédelmi Tájékoztató

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Miért ismertetjük a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat?

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat azért írtuk össze, hogy bemutassuk, mit teszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait biztonságban és titoktartás mellett kezeljük. A dokumentum célja tájékoztatást adni az általunk gyűjtött személyes adatokról, valamint arról, hogy miért gyűjtjük, hogyan használjuk fel, milyen forrásokból szerezzük be, milyen célból gyűjtjük és kinek adhatjuk át a személyes adatokat, valamint hogy hol találhat további tudnivalókat arról, hogy mely személyes adatait dolgozzuk fel, és hogyan gondoskodunk ezek biztonságáról.

Minden olyan kapcsolatot, amelyet munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások vonatkozásában cégünkkel alakít ki, az általános feltételek szabályoznak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem ért egyet a személyes adatai kezelésével vagy az adatvédelmi irányelvvel, akkor nem tudja igénybe venni szolgáltatásainkat.

Ha már korábban igénybe vette szolgáltatásainkat, akkor valószínűleg tudja, hogy munkaerő-közvetítési szolgáltatásokat nyújtunk személyesen vagy weboldalunkon keresztül (https://www.grafton.hu/), illetve más módokon is (köztük partnereink weboldalai vagy közösségi oldalak segítségével). Ez a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató minden olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet ezeken a felületeken, illetve ezekhez a felületekhez kapcsolódó eszközökön keresztül gyűjtünk.

A Grafton az Ön személyes adatainak adatkezelőjeként

A 1053 Budapest, Károlyi utca 12. székhelyű, a Budapesti Cégbíróságon Cg.01-09-469247 cégjegyzékszámon nyilvántartott Grafton Recruitment Személyzeti Tanácsadó Kft. az Ön személyes adatainak adatkezelője. Annak a ténye, hogy cégünk az Ön személyes adatainak adatkezelője, azt jelenti, hogy betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket, és személyes adatait szigorúan a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljük, valamint a személyes adatok kezelésének meghatározott célja és módja van, továbbá gondoskodunk személyes adatai biztonságáról is. Személyes adatait a legmodernebb technológia segítségével biztosítjuk, és rendszeresen felülvizsgáljuk és módosítjuk a személyes adatok biztonságát garantáló folyamatainkat.

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Amikor állást keres, egy hirdetésre válaszol, saját profilt hoz létre weboldalunkon, önéletrajzát beküldi, vagy más módon lép kapcsolatba velünk álláslehetőséggel kapcsolatos tájékoztatásért (elektronikusan, munkaerő-toborzó űrlapon vagy telefonon stb.), Ön személyes adatokat juttat el hozzánk, melyeket az álláskeresés teljes időtartama alatt, illetve a szolgáltatásnyújtás során cégünk feldolgoz. Szolgáltatásaink kivétel nélkül az álláskeresési, munkaerő-toborzási és személyes fejlődési folyamathoz kapcsolódnak.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A személyes adatok alábbi kategóriáiba eső személyes adatokat kezelhetjük. Ez nem jelenti azt, hogy az alább felsorolt személyes adatokat minden pályázó esetén kezeljük. Nem tudjuk például teljes körűen kilistázni azokat a személyes adatokat, amelyeket a pályázók önéletrajzok és azokhoz kapcsolódó dokumentumok formájában juttatnak el hozzánk. Az alábbiakban csak példákat sorolunk fel – nem kimerítő jelleggel.

 • Vezetéknév, utónév
 • Titulus, iskolai végzettség
 • Állandó lakcím, kapcsolattartási cím
 • Állampolgárság
 • Születés helye és ideje
 • Anyanyelv
 • Telefonszám, e-mail-cím
 • Bérigény/fizetés
 • Gépjármű-vezetői engedély
 • Az önéletrajzban, profilban vagy saját weboldalon, illetve a csatolmányokban vagy megkeresésekben felsorolt adatok
 • Munkatapasztalat/korábbi vagy jelenlegi munkavégzéssel kapcsolatos információk
 • Munkaügyi hivatalnál való bejegyzésre vonatkozó információk
 • Fénykép (ha az önéletrajzához csatolja)
 • A közösségi oldalakon létesített profiljaira mutató hivatkozás és azok tartalma
 • Munkavégzés kezdetével, bérezéssel és munkaviszony megszűnésével kapcsolatos információk
 • Nyelvtudás, különleges ismeretek és szakmai képesítések
 • Személyiségjegyek értékelése

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Csak jogos indokkal dolgozzuk fel a személyes adatait. Ahol erről külön tájékoztatást nem adunk, ott az állásokra pályázók személyes adatait csak a kifejezett engedélyükkel, illetve a velünk kötött szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük. Ha megőrizzük személyes adatait, például jogvita miatt, akkor az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítése érdekében történik. A jelentkezők személyes adatait jogos érdekeink érvényesítése érdekében továbbítjuk azon szerződéses partnereinknek, akik segítik új pályázók toborzását.

Milyen célokból kezeljük az Ön adatait?

A személyes adatok kezelése elősegíti cégünk munkaerő-közvetítő tevékenységének ellátását és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásainak nyújtását, mely egyebek mellett kiterjed az Ön pályázatára történő válaszadásra és az Ön és a potenciális munkaadók közötti kapcsolattartásra a munkaerő-felvételi folyamat során. Személyes adatok kezelését végezzük továbbá marketing- és statisztikai célokból is.

A begyűjtött személyes adatok segítségével a munkaerő-felvételi folyamatot még hatékonyabbá tehetjük a pályázók és ügyfelek számára – az Ön felkészültségének, tapasztalatának, képzettségének és aktuális vagy jövőbeli, az Ön érdeklődésének megfelelő állásokra való alkalmasságának felmérése révén. Az értékelés során különös tekintettel azt vizsgáljuk, hogy Ön alkalmas-e a megpályázott állás betöltésére, valamint hogy a végzettsége, tapasztalata és nyelvtudása megfelel-e a hirdetésben támasztott követelményeknek, továbbá hogy a bérezés megfelel-e az Ön igényének.

A weboldalon csatolmányokat küldhet az egy adott pozícióra benyújtott pályázatához. Ezeket a csatolmányokat önkéntes alapon küldheti be, és az ezekben található személyes adatokat csak pályázóként az adott pozícióra való alkalmassága megállapítása érdekében dolgozzuk fel.

A weboldalunkon létrehozott profiljával pályázatát a közösségi oldalakon meglévő fiókjaival is összekapcsolhatja (pl. LinkedIn, Facebook). Ha hivatkozást ad meg valamely közösségi oldalon lévő fiókjához, akkor nemcsak a hivatkozást, hanem a fiókon elérhető adatokat is feldolgozhatjuk – mindezt azonban csak munkaerő-közvetítői tevékenységünk körében végezzük.

Honnan jutunk hozzá az Ön személyes adataihoz?

A cégünk által kezelt személyes adatok többségét közvetlenül Ön juttatja el hozzánk. Előfordul, hogy személyes adatait harmadik felektől – pl. álláskereső portálokról vagy korábbi munkaadóitól – szerezzük be, ha ezekhez Ön elérhetőségi adatokat adott meg.

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Csak addig folytatjuk a személyes adatok kezelését, amíg az az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges. Amennyiben Ön nem törli a profilját és nem szünteti meg a cégünkkel a szerződéses jogviszonyt, akkor a személyes adatainak kezelését 5 évig végezzük. Ha úgy ítéljük meg, hogy az Ön adataira az adatkezelés céljából már nincs szükség, akkor ezeket töröljük.

Kihez továbbítjuk a személyes adatait?

Tekintettel arra, hogy a személyes adatait kifejezetten a munkaerő-közvetítői tevékenységünk ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásaink nyújtása körében dolgozzuk fel, az adatokat olyan munkaadókhoz továbbítjuk, akik munkavállalókat keresnek az üres pozícióik betöltése érdekében. A jelen tájékoztató szerint kezelt személyes adatokat elérhetővé tehetjük meg illetékes állami hatóságok, intézmények vagy más szervezetek számára, amennyiben ezt jogszabályi előírás követeli meg. A személyes adatait a munkaerő-toborzási folyamat során cégünket támogató külső szolgáltatókhoz továbbíthatjuk, amennyiben a személyes adatokat a jogi vagy szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítése, jogos érdekeink védelme céljából, illetve az Ön hozzájárulásával szükséges kezelni.

Milyen jogai vannak?

Önnek joga van tájékoztatást kérni az Önről tárolt személyes adatokról, valamint hozzáférni azokhoz. Önnek joga van továbbá a személyes adatok javítását vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását kérni. Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelésével szemben, valamint kérheti adatai áthelyezését. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy a törlésre, korlátozásra, tiltakozásra vagy áthelyezésre vonatkozó kérelmének nem minden esetben vagyunk köteles megfelelni. A fenti jogokból eredő jogi kötelezettségeinket és a fenti jogok alóli mentességeinket minden eset kapcsán megvizsgáljuk.

Önnek joga van továbbá keresettel, panasszal vagy egyéb megkereséssel fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszáma: +36 (1) 391-1400 (ügyfélszolgálat); e-mail-címe: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdései vannak, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz: 
Kerekes Gréta  
dpo.hu@grafton.hu

Marketingcélú megkeresések

Személyes adatait felhasználhatjuk egyebek mellett arra is, hogy munkaerő-közvetítő szolgáltatásainkkal kapcsolatos, marketingcélú üzeneteket küldjünk Önnek (elektronikusan és SMS-ben). Az adatait ilyen megkeresésekhez is felhasználjuk, hacsak Ön (címzett) ezt meg nem tiltotta nekünk.

Ön bármikor megtilthatja, hogy marketingcélú üzenetekkel keressük Önt. Erre e-mailen (info@grafton.hu), a profilján, illetve a marketingcélú üzenetben elhelyezett hivatkozáson keresztül vagy a jelen, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatban feltüntetett elérhetőségekre küldött üzenettel van lehetősége. Ugyanezt megteheti a Grafton weboldalán elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével is.

Nem minden általunk küldött üzenet számít marketingcélú üzenetnek. Az Ön elérhetőségi adatai segítségével keressük fel Önt akkor, amikor például az általános feltételekben vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatban végrehajtott módosításról értesítjük Önt.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Bevezetés

1.1. A jelen Általános kereskedelmi feltételek (a „Használati feltételek”) a Grafton Recruitment Személyzeti Tanácsadó Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 12., nyilvántartási száma: [*]; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-469247) (a „Vállalat”) és a Vállalat www.grafton.hu webhely használatának feltételei címen elérhető webhelyét (a Webhely”) használó egyéb személyek (a „Jelöltek” vagy „Jelölt”) kapcsolatát szabályozza.

1.2. A jelen Használati feltétek alkalmazásában Jelölt alatt a jelen Használati feltételeket használó természetes vagy jogi személyt értünk, függetlenül attól, hogy regisztrálva van-e a Webhelyre. A jelen Használati feltétek alkalmazásában a Webhely használata elsősorban a következőket jelenti: információk beszúrása a Webhelyre, információk keresése a Webhelyen, információk feldolgozás a Webhelyen, valamint a Webhely webböngészőben történő megnyitása bármely elektronikus eszköz használatával.

1.3. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy bármikor frissítse, módosítsa vagy teljes új verzióra cserélje le a jelen Használati feltételeket. A Webhely használatával a Jelölt elfogadja a Használati feltételek módosításait.

2. A felhasználónév és a jelszó biztonsága és használata

2.1. A Jelölt tudomásul veszi, hogy a Webhely teljes körű használatához regisztrációra van szükség. Regisztráció hiányában a Jelölt elfogadja, hogy a Webhely korlátozott verzióját használhatja csak.

2.2. A Webhelyen való regisztráció során a Jelöltnek meg kell adnia személyazonosító és kapcsolattartási adatait, azaz keresztnév, a vezetéknevét, e-mail-címét, telefonszámát és a postai címét. A Jelöltnek emellett a későbbi bejelentkezéshez használatos felhasználónevet és jelszót is meg kell adnia („Bejelentkezési adatok”).

2.3. A regisztrációs folyamat elvégzése után a Vállalat teljes hozzáférést biztosít a Webhelyhez, és létrehoz egy felhasználói profilt („Profil”) a Jelölt számára. A profil lehetővé teszi a Jelölt számára, hogy személyre szabott megjelenítést hozzon létre a Webhelyen a potenciális alkalmazottak számára.

2.4. A Webhelyen történő regisztráció során a jelölt további opcionális információkat is hozzáadhat a profiljához (önéletrajz, szakmai tapasztalat, nyelvismeret, egyéb készségek stb.). A kötelező és opcionális információk megadásával a Jelölt hozzájárul ahhoz, hogy ezek az adatok megjelenjenek a Webhelyen, és az adatok helyességéért és pontosságáért a Jelölt tartozik felelősséggel. A Jelölt bármikor törölheti ezeket az adatokat a Profiljából, illetve az adatok változása esetén a Jelöltet megilleti a helyesbítés joga.

2.5. A bejelentkezési adatok biztonságáért és védelméért teljes mértékben a Jelölt tartozik felelősséggel. A Jelölt felelős többek között azért, hogy a bejelentkezéshez használt jelszót ne ossza meg harmadik felekkel, illetve a jelszó megfelelő védelmet biztosítson a fiók feltörése ellen.
Ha a Jelölt bejelentkezési adatai illetéktelen kezekbe kerülnek, a Vállalat nem vállal felelősséget a Jelölt profiljával való visszaélésekért. A Jelölt tudomásul veszi, hogy a Vállalat soha nem kéri a webhely felhasználóit bejelentkezési adataik megadására.

2.6. Ha a jelölt úgy gondolja, hogy bejelentkezési adatai illetéktelen kezekbe kerültek vagy visszaéltek azokkal, azonnal módosítania kell a Webhelyen használt bejelentkezési adatait. Ha ez bármilyen okból nem lehetséges, a Jelöltnek azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a Vállalattal.

3. A Webhely használatára vonatkozó szabályok

3.1. A Vállalat által működtetett Webhely célja, hogy munkaviszony létesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítson a Jelöltek számára (toborzáson, ügynökségeken, tehetséggondozáson stb. keresztül). A jelölt semmilyen egyéb célra nem használhatja a Webhelyet.

3.2. A Jelölt nem tehet közzé és nem tölthet fel a Webhelyre olyan információkat, anyagokat és dokumentumokat, amelyek

            3.2.1. valótlanok, pontatlanok vagy más módon félrevezetőek;

3.2.2. harmadik fél szerzői jogait, illetve szellemi vagy ipari tulajdonjogait sértik;

3.2.3. sértő, fenyegető vagy obszcén jellegűek, vagy a Vállalat vagy egyéb harmadik fél által egyéb módon nem megfelelőként értelmezhetőek;

3.2.4. a Büntető Törvénykönyről szóló 2012. évi C. törvény 226-227. §-ai szerint rágalmazásként vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:45 § -a szerint becsületsértésként értelmezhetők, természetes személyek személyiségi jogait vagy jogi személyek jó hírnevét sértik, vagy magyar vagy külföldi általánosan kötelező szabályozásokat sértenek;

3.2.5. erőszakra vagy egyéb bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére buzdítanak, vagy az életet, az egészséget, a tulajdont vagy a természetes jogokat fenyegető helyzetet eredményezhetnek;

3.2.6. vírusokkal, rosszindulatú programokkal, kéretlen gyártói szoftverekkel vagy olyan szoftverekkel fertőzik meg a Webhelyet, amelyek csökkentik a Webhely hatékonyságát, módosítják annak tartalmát vagy lehetővé teszik a Webhelyen tárolt adatok jogosulatlan lekérését; vagy

3.2.7 Webhelyen történő közzétételéhez vagy a Webhelyre való feltöltéséhez harmadik felek hozzájárulására van szükség, és az érintett harmadik felek nem adták ehhez hozzájárulásukat.

3.2. Ha a Vállalat úgy véli, hogy a Jelölt profilján közzétett bármely adat, anyag vagy dokumentum sérti a jelen cikkely 3.2. pontjában felsorolt szabályokat, vagy egyéb módon ellenkezik a jelen Használati feltételekkel, a Vállalat a Jelölt előzetes értesítése nélkül eltávolíthatja a Webhelyről az érintett adatokat, anyagokat vagy dokumentumokat, vagy törölheti a Jelölt profilját annak érdekében, hogy az a továbbiakban ne használhassa a Webhelyet.

3.3. A Jelölt tudomásul veszi, hogy a jelen Használati feltételek vagy bármely általánosan kötelező szabályozás megszegése esetén a Vállalat a jelen Használati feltételeket vagy bármely általánosan kötelező szabályozást megszegő személy azonosítása érdekében teljes mértékben együttműködik a bűnügyi eljárásban résztvevő szervekkel és minden egyéb közjogi szervvel.

4. Szellemi tulajdonjogok

4.1. Eltérő rendelkezések hiányában a Webhelyen közzétett tartalmakkal kapcsolatos szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok a Vállalatot, vagy azokat a személyeket illetik meg, akik a Vállalatot felhatalmazták ezen tartalmak használatára.

4.2. A Webhelyen közzétett tartalmak személyes célokra történő letöltése és másolása kifejezetten tilos, leszámítva azt az esetet, ha az adott tartalmat kifejezetten az Ön személyes céljaira történő felhasználásra szánták, vagy ha a tartalom letöltése nincs kifejezetten engedélyezve. Ha egy adott tartalom Webhelyről történő letöltése engedélyezve van, a Jelöltnek a szerzői jogokkal és az egyéb szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos minden szabályozást be kell tartania.

4.3. Kifejezetten tilos a Webhely szoftverének, forráskódjának és a Webhely egyéb adatainak módosítása, visszafejtése vagy egyéb módon történő manipulálása. A Webhelyről automatizált eszközökkel nem gyűjthetők adatok.

5. A Webhely tartalmának elérhetősége és annak változásai

5.1. A Vállalat minden tőle telhetőt megtesz a Webhely teljes és zavartalan működésének fenntartásáért. Karbantartás, tartalommódosítás és technikai problémák miatt azonban időnként előfordulhatnak fennakadások. A Vállalat nem vállal kötelezettséget a Webhelyhez való zavartalan hozzáférés biztosítására.

5.2. A Webhelyet és annak funkcióit a Vállalat bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti. A Vállalat bármikor előzetes értesítés nélkül kibővítheti, korlátozhatja vagy egyéb módon módosíthatja a Webhelyen közzétett információkat.

6. Más webhelyekre mutató hivatkozások

6.1. Az elérhető szolgáltatások körének bővítése érdekében a Webhely külső webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Vállalat nem vállal felelősséget a Webhelyen felsorol külső webhelyek tartalmáért. A Jelöltek ezeket a webhelyeket saját felelősségükre használják.

6.2. Ha a jelölt egy külső webhelyre mutató hivatkozást szeretne közzétenni, előzetes értesítést kell erről küldenie a Vállalatnak az info@grafton.hu címre pontosan olyan megfogalmazásban, ahogyan azt a Webhelyen meg szeretné jeleníteni. A Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja az ilyen hivatkozások közzétételét, illetve hogy a korábbi hozzájárulás visszavonásával eltávolítsa az ilyen hivatkozásokat a Webhelyről.

6.3. A Webhelyre látogató felhasználók igényeinek pontosabb megértése, valamint a hatékonyabb toborzási szolgáltatások elősegítése érdekében a Vállalat összesített statisztikai és egyéb kapcsolódó adatokat gyűjtet a látogatókról, és ezeket az adatokat megoszthatja bizonyos harmadik felekkel is. Az adatgyűjtéshez a Vállalat a Jelölt által megadott információkat is felhasználhatja, azonban mivel az adatok feldolgozása név nélkül történik, ezek a harmadik felek az adatok alapján nem állapíthatják meg a Jelölt személyazonosságát, és egyéb módon sem azonosíthatják a Jelöltet.

7. Személyes adatok

A természetes személyek személyes adatainak kezelését mindig a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak megfelelően végezzük.

8. Cookie-k

A Webhelyen cookie-kat használunk. A cookie egy egyszerű (általában néhány kilobájtos) szöveges fájl, amelyet a Webhely küld a Jelölt webböngészőjének, amikor a Jelölt a Webhelyre látogat. A cookie-k lehetővé teszik, hogy a Webhely olyan információkat rögzítsen a Webhely használatával kapcsolatban, mint a nyelvi és egyéb személyes beállítások. A cookie-k fontos szerepet töltenek be. Cookie-k nélkül az internetezés sokkal bonyolultabb lenne. A cookie-k használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Cookie-kkal kapcsolatos irányelvet.

9. Megszűnés

A Vállalat kompenzáció és indoklás nélkül megtagadhatja a Jelölttől a Webhelyhez való hozzáférést, és bármikor törölheti a Jelölt regisztrációját. A Jelölt nem rendelkezik törvényes jogokkal a Webhely használatát illetően.

10. Záró rendelkezések

10.1. Ha a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az adott rendelkezés érvénytelensége vagy érvényteleníthetetlensége semmilyen módon nem befolyásolja a többi rendelkezését érvényességét és érvényesíthetőségét, és minden egyéb rendelkezés korlátozás nélkül érvényben marad.

10.2. A jelen Használati feltételek Magyarország törvényei szabályozzák. A jelen Használati feltételek alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat az illetékes magyarországi bíróságokon kell rendezni.