Kapcsolódás...

W1siziisijiwmtyvmdqvmjavmtmvntavmjqvmzyvrm90b19maw5hbf9hcmfmdg9uxziwmdb4ndiwx3b4xzqylmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimjawmhgyntqjil1d

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

HOZZÁJÁRULÁS


Elfogadom, hogy a személyes adataim rögzítésre kerülhetnek a Grafton Recruitment Személyzeti Tanácsadó Kft. („Vállalat”) (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-469247) adatbázisában, továbbá azt, hogy a Vállalat és annak leányvállalatai (együttesen: „Vállalatok”) feldolgozhatják ezeket az adatokat a toborzási szolgáltatások biztosításához a Vállalatok alapító okiratában leírtak szerint, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a személyes adatok védelméről szóló 2011-es évi CXII. törvénynek megfelelően. Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimat önként teszem közzé, és mindenkor jogosult vagyok ezen adatok elérésére és helyesbítésére. Elfogadom továbbá, hogy a Vállalatok feldolgozhatják a személyes adataimat marketinges és statisztikai célokból.
Elolvastam és elfogadom a használatra vonatkozó Feltételeket és kikötéseket és az Adatvédelmi szabályzatot, és beleegyezem abba, hogy információkat kapjak a Vállalatoktól.


1.     Bevezetés

1.1.  Olvassa el figyelmesen a következő Feltételeket és kikötéseket. A regisztrációs folyamat befejezése után a Vállalat és a Vállalatok teljes hozzáférést biztosítanak Önnek a www.grafton.hu webhelyhez („Webhely”) és a leányvállalatok Webhelyeihez (együttesen: „Webhelyek”), hogy segítséget nyújtsanak Önnek a toborzási folyamathoz, valamint a Vállalatok által nyújtott egyéb szakértői szolgáltatásokhoz, amelyeket Ön igénybe kíván venni.

1.2.  Vegye figyelembe, hogy ha nem kíván regisztrálni, akkor korlátozottabb hozzáférést kap, azonban a jelen Feltételek és kikötések ekkor is teljes mértékben érvényesek Önre.

1.3.  Továbbá vegye figyelembe, hogy a jelen Feltételek és kikötések időről időre frissülhetnek, és Ön a következő bejelentkezésével hallgatólagosan elfogadja a változásokat.

2.     A felhasználónév és a jelszó biztonsága és használata

2.1.  A Webhelyen való regisztráláshoz felhasználónevet és jelszót kell létrehoznia, és a továbbiakban ezeket kell használnia a bejelentkezéshez.

2.3.  Kizárólag Ön felelős a felhasználónév és a jelszó védelméért, és a Vállalat semmilyen felelősséget nem vállal ezen adatok illetéktelen vagy helytelen használatával vagy felfedésével kapcsolatban.

2.3.  Ha úgy véli, hogy a felhasználónevéhez és/vagy a jelszavához illetéktelenül hozzáfértek vagy bármilyen módon visszaéltek ezekkel az adatokkal, akkor a Webhelyen található megfelelő hivatkozás használatával állítson be új felhasználónevet és/vagy jelszót.

3.      A webhelyek használatára vonatkozó szabályok

3. 1.   A Webhely(ek) nem használható(k) bárminemű olyan anyag közzétételére, amely:

3.1.1. az Ön legjobb tudása szerint hamis, pontatlan vagy más módon félrevezető;

3.1.2. sérti bármely harmadik fél szerzői jogait vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogait;

3.1.3. visszaélő, fenyegető, obszcén vagy más módon értelmezhető sértőnek a Vállalatok vagy a harmadik felek számára;

3.1.4. rágalmazónak tekinthető a vonatkozó jogrendszerekben;

3.1.5. erőszakra vagy más bűncselekményekre bujt fel, vagy polgári jogi felelősséget von maga után;

3.1.6. a Webhely(ek)et vírusokkal, kártevő szoftverrel (malware), felesleges szoftverrel (bloatware) vagy bármely más olyan szoftverrel fertőzi meg, amely akadályozza a Webhely(ek) megfelelő működését vagy megváltoztatja azok tartalmát a jelen Feltételekben és kikötésekben engedélyezettől eltérő módon;

3.1.7. licencet vagy más hivatalos jóváhagyást igényel a közzétételhez, azonban nem történt meg az anyag ilyen jóváhagyása.

3.2.   A Vállalat kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a közzétett anyag megfelel-e a fent felsorolt szabályoknak, és ha úgy véli, hogy az anyag nem megfelelő, akkor előzetes értesítés nélkül megakadályozhatja, hogy Ön a továbbiakban használja a Webhely(ek)et vagy megszüntetheti az Ön regisztrációját a Webhely(ek)en, és törölheti az összes nem megfelelő tartalmat. A Vállalat nem köteles megindokolni ezeket a műveleteket.

3.3.   Ahol a törvény ezt előírja, a Vállalatnak vagy a Vállalatoknak teljes mértékben együtt kell működniük a bűnüldöző és más hatóságokkal, és fel kell fedniük azokat a személyeket vagy segítséget kell nyújtaniuk az azonosításukhoz, akik megsértették a felsorolt szabályokat.

4.     Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

4.1.   Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a Webhely(ek)en található tartalom szerzői és szellemi tulajdonához fűződő jogok a Vállalat, a Vállalatok vagy a licencbe adóik tulajdonában vannak.

4.2.    Ön a tartalom egyetlen részét sem töltheti le, és más módon sem készíthet másolatot arról, kivéve, ha a tartalmat az Ön személyes használatára szánták vagy kifejezetten jóváhagyták a letöltését, és ilyen esetben továbbra is tiszteletben kell tartania a vonatkozó szerzői és/vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat.

4.3.    Nem tehet kísérletet a Webhely(ek)en található szoftverek, programkódok és egyén információk módosítására, visszafejtésére vagy egyéb módon történő illetéktelen módosítására.

5.      A webhely(ek) elérhetősége és változásai

5.1.   A Vállalatok minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy fenntartsák a Webhely(ek) teljes körű, folyamatos (24/7) működését. Időnként azonban előfordulhat, hogy a Webhely(ek) leállnak karbantartási vagy átvizsgálási okból, vagy technikai probléma miatt. A Vállalatok nem vállalnak felelősséget vagy kötelezettséget a Webhely(ek) ilyen elérhetetlensége miatt.

5.2.   A Vállalatok bármikor módosíthatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik a Webhelyeket, valamint az azokon található szolgáltatásokat és/vagy tartalmakat.

6.     Más webhelyekre mutató hivatkozások

6.1. A Webhely(ek)en nyújtott szolgáltatások bővítéséhez a Webhely(ek)en harmadik felek külső webhelyeire mutató hivatkozások találhatók. A Vállalatok nem vállalnak felelősséget vagy kötelezettséget az ilyen webhelyek tartalmával kapcsolatban, és az ilyen webhelyekre való bejelentkezés kockázatát kizárólag Ön viseli.

6.2.  Ha Ön szeretne valamilyen webhelyre mutató hivatkozást megadni, előzetesen küldjön értesítést erről a info@grafton.hu e-mail címre. A Vállalatok fenntartják a jogot arra, hogy megtagadják a harmadik felek számára a hivatkozást bármelyik Webhelyre, előzetes értesítés nélkül visszavonhatják az ilyen engedélyeket, és egyetlen ilyen esetben sem kötelesek megindokolni a döntésüket.

6.3.   Ahhoz, hogy jobban megértsék az Ön igényeit és jobb toborzási szolgáltatást nyújthassanak, a Webhely(ek) összesített statisztikai és egyéb adatokat gyűjthetnek a látogatókkal kapcsolatban, és ezeket az adatokat megoszthatják meghatározott harmadik felekkel. Ezek az adatok magukban foglalhatják az Ön által megadott információt, de nem szerepel közöttük a személyek neve és más személyes adat. Az összes személyes adat feldolgozása az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik.

7.      Megszűnés

7.1.   A Vállalatok saját belátásuk szerint és indoklás nélkül bármikor megtagadhatják a hozzáférést a Webhely(ek)hez, vagy törölhetik az Ön regisztrációját a Webhely(ek)ről.

8.     Nyilatkozatok és garanciák

8.1.   A Vállalat nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy Ön sikeres lesz a munkakeresésben vagy hogy az ügyfelek bármilyen módon figyelembe veszik Önt.

8.2.   A Vállalat elhárít mindennemű felelősséget és garanciavállalást az ügyfelek által Önnek felkínált munkalehetőségek feltételeire vonatkozóan.

8.3.   A Vállalat nem tud garanciát vállalni arra vonatkozóan, hogy az ügyfelek bizalmasan fogják kezelni a jelöltek számukra átadott személyes adatait. A Vállalat azonban törekszik az adatok titkosságának fenntartására.

8.4.   A Vállalatok minden ésszerű erőfeszítést megtesznek, hogy biztosítsák a Webhely(ek)en található összes információ lehetőség szerinti pontosságát, beleértve a toborzási piacra és a kereseti szintekre vonatkozó információt. A Vállalatok azonban nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget ezekre az információkra vonatkozóan, valamint kizárnak mindennemű kifejezett vagy vélelmezett garanciavállalást vagy felelősséget ezzel kapcsolatban. A Vállalatok kizárják a felelősséget bármilyen jellegű veszteségért vagy kárért, beleértve a közvetlen vagy a következményi veszteséget is, amelyet az ilyen információt alapul vevő vagy használó bármely személy vagy jogi személy tevékenysége eredményezett, kivéve azt a felelősséget, amely nem zárható ki vagy nem korlátozható a hatályos jogszabályok szerint.

9.        A jelölt nyilatkozata

9.1.1.  Ön mint jelölt:

9.1.2.  Elfogadja, hogy teljes mértékben meg kell felelnie a Vállalatok Webhelyeinek használatát szabályozó Feltételeknek és kikötéseknek. 

9.1.3.  Elfogadja a Vállalatok arra vonatkozó jogát, hogy saját belátásuk szerint felfüggesszék Önt vagy töröljék a regisztrációját, ha Ön nem felel meg a feltételeknek.

9.1.4.  Elfogadja, hogy bár a Vállalatok a legjobb képességeik szerint törekednek arra, hogy megfelelő munkalehetőséget találjanak Önnek, mégse garantálhatják, hogy az ügyfelek figyelembe veszik Önt bármilyen munkakörhöz, állásinterjúra hívják Önt, találkozót ajánlanak Önnek vagy munkaszerződést kötnek Önnel, és lemond minden követelésről a Vállalatokkal szemben, amely a felsoroltak eredményeképpen Önt ért bármilyen jellegű veszteségre vagy kárra vonatkozna.

9.1.5.  Elfogadja, hogy a Vállalat vagy a Vállalatok nem biztosítanak semmilyen garanciát a Webhely vagy a Webhelyek használata révén megszerzett bármilyen munkalehetőség időtartamára vagy feltételeire, és lemond minden követelésről a Vállalatokkal szemben, amely a felsoroltak eredményeképpen Önt ért bármilyen jellegű veszteségre vagy kárra vonatkozna.

9.1.6.  Elfogadja, hogy a Vállalat vagy a Vállalatok a toborzási folyamat biztosításához az Ön nevében saját belátásuk szerint elküldhetik az adatait az ügyfeleknek, és azokat megjeleníthetik – bizonyos adatokat vagy az összes adatot– a Webhely(ek)en.

9.1.7.  Elfogadja, hogy a Vállalat vagy a Vállalatok nem biztosítanak semmilyen garanciát arra, hogy az ügyfelek bizalmasan kezelik a jelöltek adatait, amelyeket átadtak számukra.

9.1.8.  Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelenlegi munkáltatója más csatornákon keresztül hozzáféréssel rendelkezhet az ügyfélhez és a Webhely(ek)hez, és lemond minden követelésről a Vállalatokkal szemben, amely a felsoroltak eredményeképpen Önt ért bármilyen jellegű veszteségre vagy kárra vonatkozna.

9.1.9.  Teljes mértékben mentesíti a Vállalatokat minden olyan költség, követelés, felelősség, veszteség, kiadás vagy eljárás alól, amely a Webhely(ek) Ön általi használatából vagy helytelen használatából fakad.

10.      Az ügyfél nyilatkozata

10.1.   Ön mint ügyfél:

10.1.1. Elfogadja, hogy teljes mértékben meg kell felelnie a Vállalatok Webhelyeinek használatát szabályozó Feltételeknek és kikötéseknek. 

10.1.2. Elfogadja a Vállalatok arra vonatkozó jogát, hogy saját belátásuk szerint felfüggesszék Önt vagy töröljék a regisztrációját, ha Ön nem felel meg a feltételeknek.

10.1.3. Elfogadja, hogy szigorúan bizalmasként kezeli a jelöltek összes adatát, amelyet a Vállalatoktól a Webhely(ek)en keresztül vagy más módon kapott.

10.1.4. Elfogadja, hogy a Vállalatoktól a Webhely(ek)en keresztül vagy más módon kapott jelöltadatokat kizárólag a betöltendő pozícióknak megfelelő jelöltek keresésére használja.

10.1.5. Elfogadja, hogy semmilyen módon nem osztja meg a jelöltek adatait harmadik felekkel, kivéve, ha a jelölt írásban egyértelműen hozzájárult ehhez.

10.1.6. A jogszabályok által megengedett teljes mértékben mentesíti a Vállalatokat minden olyan felelősség alól, amely a felsorolt bármely feltétel Ön általi megsértéséből fakad.

11.     Általános üzleti feltételek az ügyfelek számára

11.1.  Az Általános üzleti feltételek vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a Vállalat vagy a Vállalatok bemutatnak egy jelöltet egy ügyfélnek bármilyen típusú munkavállaláshoz vagy személyzeti szolgáltatáshoz. Ezekről az Általános üzleti feltételekről a jelöltek bemutatása előtt kell tájékoztatni közvetlenül az ügyfeleket.

12.     Részleges érvénytelenség

12.1.  Abban az esetben, ha a jelen Feltételek és kikötések bármelyik rendelkezése jogilag érvénytelennek minősül, a többi rendelkezés teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

13.     Alkalmazandó jogszabályok

13.1.  A jelen feltételekre és kikötésekre Magyarország törvényei alkalmazandók.